Λήψεις - Downloads Εγχειρίδια, προγράμματα, και άλλα αρχεία

Η βιβλιοθήκη downloads έχει εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για τα προγράμματά σας.

Αρχεία

COVID19 Εργοδότες-Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας και Αποστολής Δήλωσης Αναστολής Εργασίας για τον μήνα Νοέμβριο 2020
COVID19 Εργοδότες-Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας και Αποστολής Δήλωσης Αναστολής Εργασίας για τον μήνα Νοέμβριο 2020
Μέγεθος αρχείου: 646 kB
COVID19-Εργαζόμενοι-Οδηγίες Χρήσης Online Μαζικής Υπηρεσίας και Αποστολής Δήλωσης Εργαζομένων
COVID19-Εργαζόμενοι-Οδηγίες Χρήσης Online Μαζικής Υπηρεσίας και Αποστολής Δήλωσης Εργαζομένων
Μέγεθος αρχείου: 883 kB
COVID19-Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας και Αποστολής Δήλωσης Αναστολής Εργασίας
COVID19-Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας και Αποστολής Δήλωσης Αναστολής Εργασίας
Μέγεθος αρχείου: 2.09 MB
Οδηγίες Ελέγχου OnLine Μαζική Υπηρεσίας Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέσω PBS
Οδηγίες Ελέγχου OnLine Μαζική Υπηρεσίας Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέσω του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 886 kB
Οδηγίες Μαζικού Ελέγχου Επιδόματος Στέγασης
Οδηγίες Μαζικού Ελέγχου Επιδόματος Στέγασης μέσω της OnLine Μαζικής Υπηρεσίας του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 584 kB
Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω του PBS
Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 977 kB
Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Κοινωνικό Μέρισμα 2019
Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Κοινωνικό Μέρισμα 2019 μέσω του PBS
Μέγεθος αρχείου: 652 kB
Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Μετάταξη Αγροτών Μέσω PBS
Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Μετάταξη Αγροτών Μέσω του Προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 1.14 MB