Λήψεις - Downloads Εγχειρίδια, προγράμματα, και άλλα αρχεία

Η βιβλιοθήκη downloads έχει εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για τα προγράμματά σας.

Αρχεία

ΜΥΦ 2014 (module Γενική Λογιστική)
Οδηγίες για δημιουργία μηνιαίων-τριμηνιαίων ΜΥΦ 2014 για τους πελάτες που έχουν μόνο module Γενική Λογιστική
Μέγεθος αρχείου: 426 kB
ΜΥΦ 2014 (module Έσοδα-Έξοδα)
Οδηγίες για δημιουργία μηνιαίων-τριμηνιαίων συγκ. καταστάσεων ΜΥΦ 2014 για τους πελάτες που έχουν module Έσοδα-Έξοδα
Μέγεθος αρχείου: 956 kB
ΜΥΦ 2014 (module ΚΕΠΥΟ)
Οδηγίες για δημιουργία μηνιαίων-τριμηνιαίων ΜΥΦ 2014 για τους πελάτες που έχουν μόνο module ΚΕΠΥΟ
Μέγεθος αρχείου: 1013 kB
Οδηγίες για το άρθρο 39Α
Οδηγίες για το άρθρο 39Α
Μέγεθος αρχείου: 495 kB
Οδηγίες Κλεισίματος Χρήσης Εταιρείας και Ορθής Μεταφοράς Πιστωτικού Υπολοίπου ή Χρεωστικού έως 30€ στη Νέα Χρήση
Οδηγίες Κλεισίματος Χρήσης Εταιρείας και Ορθής Μεταφοράς Πιστωτικού Υπολοίπου ή Χρεωστικού έως 30€ στη Νέα Χρήση
Μέγεθος αρχείου: 782 kB
Οδηγίες Παραμετροποίησης του Προγράμματος για Ορθό Κύκλωμα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Οδηγίες Παραμετροποίησης του Προγράμματος για Ορθό Κύκλωμα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Στήσιμο Λογαριασμών-Στήλες Βιβλίου-Ενημέρωση ΦΠΑ-Ενημέρωση Ε3-Παραστατικό)
Μέγεθος αρχείου: 774 kB