Λήψεις - Downloads Εγχειρίδια, προγράμματα, και άλλα αρχεία

Η βιβλιοθήκη downloads έχει εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για τα προγράμματά σας.

Κατηγορίες

OnLine Μαζικές Υπηρεσίες (8)
OnLine Μαζικές Υπηρεσίες
Βεβαιώσεις Αποδοχών-Παρακρατούμενοι Φόροι (4)
Βεβαιώσεις Αποδοχών-Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών-Παρακρατούμενοι Φόροι Εργολάβων
Εγκατάσταση-Αναβάθμιση Προγράμματος PBS (2)
Οδηγίες Εγκατάστασης / Αναβάθμισης Προγράμματος PBS
Φορολογικές Δηλώσεις-Ανάλωση Κεφαλαίου (10)
Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Φορολογικών Δηλώσεων - Υπολογισμός Ανάλωσης Κεφαλαίου

Αρχεία

Οδηγίες ανάκτησης & διόρθωσης αποκλίσεων ΜΥΦ
Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης αποκλίσεων και διόρθωσης αυτών μέσα από το module ΚΕΠΥΟ του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 622 kB
Οδηγίες για την αποστολή του εντύπου πίνακα προσωπικού Ε4
Οδηγίες για την αποστολή του εντύπου πίνακα προσωπικού Ε4 μέσω του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 1.08 MB
Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Αφορά Νομικά Πρόσωπα μέσω του προγράμματος PBS
Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Αφορά Νομικά Πρόσωπα μέσω του προγράμματος PBS https://youtu.be/mh_sHBmIc_s
Μέγεθος αρχείου: 11.1 MB
Οδηγίες Έκδοσης Βεβαίωσης Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων Ν. 4611/2019 μέσω PBS
Οδηγίες Έκδοσης Βεβαίωσης Αποδέσμευσης Μελλοντικών Απαιτήσεων εις χείρας τρίτων Ν. 4611/2019 μέσω του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 322 kB
Οδηγίες Ρύθμισης Οφειλών Ν.4611/2019 μέσω του PBS
Οδηγίες Ρύθμισης Οφειλών Ν.4611/2019 στο Taxis και στον ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ μέσω του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 598 kB
Οδηγίες Σύνδεσης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέσω του PBS
Οδηγίες Σύνδεσης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέσω του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 486 kB
Συμπληρωματικές Οδηγίες Ρύθμισης Οφειλών Ν.4611/2019 μέσω του PBS
Συμπληρωματικές Οδηγίες Ρύθμισης Οφειλών Ν.4611/2019 στο Taxis και στον ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ μέσω του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 385 kB