Λήψεις - Downloads Εγχειρίδια, προγράμματα, και άλλα αρχεία

Η βιβλιοθήκη downloads έχει εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία που μπορεί να χρειάζεστε για τα προγράμματά σας.

Κατηγορίες

Calculus Ultra (6)
Έσοδα-Έξοδα, Γενική Λογιστική, Κτίζο
Input (0)
Πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης
Paycheck Ultra (4)
Πρόγραμμα Μισθοδοσίας
PBS (31)
Δηλώσεις-Έντυπα-Πρότυπα-Online-ΕΛΠ

Τα πιο δημοφιλή downloads

Οδηγίες Συμπλήρωσης Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN στο Έντυπο Ε1 2019 του προγράμματος PBS
Οδηγίες Συμπλήρωσης Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN στο Έντυπο Ε1 2019 του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 749 kB
Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω του PBS
Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 977 kB
Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Μηνιαίων Βεβαιώσεων Αποδοχών μέσω του προγράμματος PBS που αφορούν το έτος 2019 και μετά
Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Μηνιαίων Βεβαιώσεων Αποδοχών μέσω του προγράμματος PBS που αφορούν το έτος 2019 και μετά
Μέγεθος αρχείου: 1.48 MB
Οδηγίες Σύνδεσης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέσω του PBS
Οδηγίες Σύνδεσης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέσω του προγράμματος PBS
Μέγεθος αρχείου: 486 kB
Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Τροποποιητικών Δηλώσεων Λόγω Αναδρομικών μέχρι 31-12-2019 για τα Φορολογικά Έτη 2015-2016-2017
Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Τροποποιητικών Δηλώσεων Λόγω Αναδρομικών στο Taxis μέχρι 31-12-2019 για τα Φορολογικά Έτη 2015-2016-2017
Μέγεθος αρχείου: 880 kB