Εμπορικά συστήματα


Εφαρμογές τιμολόγησης ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Εναρμονισμένες με τη νέα νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Αυτόματη ασφαλής διασύνδεση με τον λογιστή της επιχείρησης μέσω internet.

ProsvasisGO START

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που παρέχουν μόνο υπηρεσίες.

ProsvasisGO RUN

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες και τηρούν έξοδα και δαπάνες

ProsvasisGO GROW

Μέγιστη ευελιξία. Κατάλληλο για όλα τα είδη των επιχειρήσεων ακόμα και αυτών με πολλά απομακρυσμένα σημεία λειτουργίας

Input Ultra

Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες


Εκτύπωση   Email